Members of European Parliament Delegation for Relations with China Paid a Short Visit to ZJCES

 

November 25, 2008, members from the European Parliament Delegation for Relations with China, who were visiting in China, paid a short visit to the CES of Zhejiang University. Professor Yao Xianguo, Chairman of the Board of ZJCES, Director Li Jinshan, Professor Shenjian Deputy Director Zhao-Hui He held a meeting with 42 members of the European Parliament on the topic of Sino-EU relations.

 


 
[Return]
Brief introduction
· Brief introduction
· Setting of organization
CHINESE
SHEHOMEPAGE
FAVORIT
CONTACT US
Address:ZheDaRoad38/TianMuShanRoad34 ZhejiangUniversity HangzhouP.R. China
E-mail:mail.zjces.org Tel:0086-571-87952681/0086-571-88276231 Fax:0086-571-87952681/0086-571-88276231
Copyright@2008 Centre for European Studies, Zhejiang University Design by hangzhou lebang